Vendetta Porter On Nitro from McMenamins

Style notes: No information (yet)...